Tìm kiếm SIM
 Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không có số: 123456789
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99  Click xem Hướng dẫn

Sim Năm Sinh
VinaPhone MobiFone Viettel VietNamobile
Sfone Beeline
STT
SỐ SIM
GÍA BÁN
MẠNG
ĐẶT MUA
1 01222222000 100,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01222222000
2 0968.111.999 60,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0968.111.999
3 0965.111.999 50,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0965.111.999
4 01219751975 50,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01219751975
5 0965.111.999 50,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0965.111.999
6 091919.1996 40,000,000 sim nam sinh , sim so dep 091919.1996
7 09.1666.1999 39,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.1666.1999
8 09.1990.1990 38,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.1990.1990
9 09.1994.1994. 31,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.1994.1994.
10 01219831983 30,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01219831983
11 01219861986 30,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01219861986
12 01219881988 30,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01219881988
13 0973.991.999 26,300,000 sim nam sinh , sim so dep 0973.991.999
14 096.9911999 26,000,000 sim nam sinh , sim so dep 096.9911999
15 01233.002002 25,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01233.002002
16 0969791999 25,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0969791999
17 0969391999 25,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0969391999
18 0972991991 25,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0972991991
19 0984991991 25,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0984991991
20 0939891979 22,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0939891979
21 0966661983 20,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0966661983
22 0969681999 20,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0969681999
23 0949491989 20,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0949491989
24 012.2222.2002 20,000,000 sim nam sinh , sim so dep 012.2222.2002
25 0123.999.1.999 19,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0123.999.1.999
26 094.866.1999 19,000,000 sim nam sinh , sim so dep 094.866.1999
27 012.9999.1999 19,000,000 sim nam sinh , sim so dep 012.9999.1999
28 09.6666.1998 18,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.6666.1998
29 09.1986.1985 17,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.1986.1985
30 0919.86.1978 17,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919.86.1978
31 09.44.22.1999 16,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.44.22.1999
32 09.44.33.1999 16,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.44.33.1999
33 0908981989 16,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0908981989
34 0962.991.991 16,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0962.991.991
35 0968.93.1999 15,300,000 sim nam sinh , sim so dep 0968.93.1999
36 0977.191.999 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0977.191.999
37 09.1982.1986 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 09.1982.1986
38 098.535.1999 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 098.535.1999
39 01299.991.991 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01299.991.991
40 01223.111.999 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01223.111.999
41 0919982000 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919982000
42 01212.611999 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01212.611999
43 01219691969 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01219691969
44 0919891993 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919891993
45 0969.69.1989 15,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0969.69.1989
46 0932.171.999 14,700,000 sim nam sinh , sim so dep 0932.171.999
47 0977941999 14,400,000 sim nam sinh , sim so dep 0977941999
48 098.468.1999 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 098.468.1999
49 096.234.1999 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 096.234.1999
50 098.45.01.999 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 098.45.01.999
51 0973.361.999 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0973.361.999
52 0968681989 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0968681989
53 098.468.1999 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 098.468.1999
54 0919711979 14,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919711979
55 0968881993 13,600,000 sim nam sinh , sim so dep 0968881993
56 01212971971 13,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01212971971
57 0919.86.1975 13,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919.86.1975
58 012.79.79.1999 13,000,000 sim nam sinh , sim so dep 012.79.79.1999
59 091.222.2002 12,800,000 sim nam sinh , sim so dep 091.222.2002
60 0966081999 12,750,000 sim nam sinh , sim so dep 0966081999
61 0945.222.000 12,500,000 sim nam sinh , sim so dep 0945.222.000
62 01233.002003 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01233.002003
63 01233.002008 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01233.002008
64 01233.002009 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01233.002009
65 0919991975 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919991975
66 0983331982 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0983331982
67 0939891975 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0939891975
68 01.66666.1998 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01.66666.1998
69 01.66666.1998 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 01.66666.1998
70 0123.888.1999 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0123.888.1999
71 0903021999 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0903021999
72 0918091992 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0918091992
73 0919711974 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919711974
74 0919701976 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919701976
75 0919711981 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0919711981
76 0969.012.012 12,000,000 sim nam sinh , sim so dep 0969.012.012
77 0968521999 11,800,000 sim nam sinh , sim so dep 0968521999
78 0968861995 11,650,000 sim nam sinh , sim so dep 0968861995
79 0969691992 11,650,000 sim nam sinh , sim so dep 0969691992
80 0966.931.999 11,200,000 sim nam sinh , sim so dep 0966.931.999